Matematici pentru economişti. Aplicaţii

 • Autor:

 • Editura: Editura Universitară

  ISBN: 978-606-591-300-4

  Doi: 10.5682/9786065913004

 • Anul publicării:

  Ediţia: I

  Pagini: 146

2500 RON

Disponibilitate: în stocMai multe detalii Matematici pentru economişti. Aplicaţii

Prezenta lucrare a fost concepută ca un ghid pentru activitatea de la seminariile cursurilor ”Matematici aplicate în economie” şi ”Matematici finan­ciare” ţinute la Facultatea de Management Turistic şi Comercial şi la Facul­tatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate din Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”. Ca urmare, ea se adresează, cu predilecţie, studenţilor acestor fac­ultăţi, însă poate fi utilă şi studenţilor de la alte facultăţi cu profil economic.

Lucrarea are un preponderent caracter didactic şi acoperă materialul care face obiectul seminarului ţinut în anul I în cadrul facultăţilor amintite. Fiecare capitol conţine:

1) un breviar teoretic, în care sunt expuse noţiunile şi metodele necesare pentru rezolvarea exerciţiilor.

2) un set de exerciţii complet rezolvate. In prezentarea soluţiilor am căutat să dăm cât mai multe explicaţii cu scopul de a-i obişnui pe studenţi cu raţionamentele matematice. Ori de câte ori a fost cazul am pus accentul pe aspectul algoritmic al unor metode de rezolvare a problemelor. Aplicaţiile sunt alese astfel încât să contribuie la înţelegerea şi aprofundarea teoriei.

3) un set de exerciţii propuse. Întrucât înţelegerea unei soluţii nu înseamnă şi stăpânirea metodei, exerciţiile propuse, care sunt foarte asemănătoare celor rezolvate, au menirea de a-i invita pe studenţi să exerseze pe cont propriu metodele expuse.

Restricţii severe de timp (un seminar de un semestru, în definitiv), au impus o selecţie foarte strictă a materialului prezentat. Pentru cei care doresc să aprofundeze diverse teme abordate în această carte, bibliografia oferă câteva titluri care pot fi deosebit de utile.

Anumite noţiuni şi rezultate privind matricele şi determinanţii de ordin mic, care vor fi utilizate, de multe ori în mod tacit, pe parcursul lecţiilor, sunt reunite în anexa A. In fine, pentru chestiunile de analiză matematică elemen­tară, care sunt presupuse cunoscute, recomandăm consultarea manualelor de liceu pentru clasele a XI-a şi a XII-a.

Amintindu-le studenţilor că o carte de matematică se parcurge cu răbdare şi cu creionul în mână, pentru a reface calcule şi demonstraţii, le dorim mult succes!

 

Autorii

Cuvânt înainte Matematici pentru economişti. Aplicaţii

This work was intended as a guide for business seminars courses "Applied Mathematics in Economics" and "Financial Mathematics" held at the School of Tourism Management and Trade and Department of Finance, Banking and Accounting from University Christian "Cantemir". Therefore, it is aimed, mainly, students of these faculties, but may be useful to students from other faculties with economic profile.

The work has mainly didactic and cover material covered in the seminar held in the year I mentioned faculties. Each chapter contains:

1) a theoretical summary, setting out the concepts and methods needed to solve the exercises.

2) a set of exercises completely resolved. In presenting solutions I tried to give as many explanations for the purpose of mathematical reasoning used to the students. Whenever it was when I focused on the algorithmic aspect of problem solving methods. Applications are chosen so as to contribute to deepening understanding and theory.

3) a proposed set of exercises. Since understanding and mastering solution is not the method proposed exercises that are very similar to those addressed, are designed to invite students to practice on their own methods exposed.

Severe restrictions of time (one semester seminar, after all), have imposed a very strict selection of the material presented. For those who wish to deepen various topics addressed in this book, the bibliography provides some evidence that may be particularly useful.

Some notions and results on matrices and determinants of lower order, which will be used, often tacitly, during lessons, are gathered in Appendix A. Finally, in matters of elementary mathematical analysis, which are assumed known, we recommend consultation with high school textbooks for classes XI and XII.

Reminding students that a book of mathematics is through patience and pencil in hand, calculations and demonstrations to restore them luck!

 

The authors

Despre autor

Tatiana Corina Dosescu

Bogdan Nicolae Toader

Te-ar mai putea interesa şi..

Promoţii

Trimiterile preliminare ale instantelor din Romania la CJUE. Culegere adnotata de jurisprudenta (2007-2018) - Vol. I-X si Addenda

Trimiterile preliminare a..

Drept

54000 RON Detalii 830 RON

Recomandările editurii

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Nicolae Iorga Nicolae Iorga Nicolae Iorga  a fost istoric, critic literar, dramaturg, poet, ministru, prim-minist ... citeşte mai mult →

Interviuri

MIRCEA CORNISTEANU MIRCEA CORNISTEANU  Mircea Cornisteanu s‑a nascut la 13 aprilie 1944 in Bucuresti. Este absol­v ... citeşte mai mult →