Uniunea Europeană. Instituţii, Politici, Activităţi

 • Autor:

 • Editura: Editura Universitară

  ISBN: 978-606-591-148-2

 • Anul publicării:

  Ediţia: III

  Pagini: 460

4817 RON

Disponibilitate: stoc epuizat

Acest produs nu este pe stoc momentan.Mai multe detalii Uniunea Europeană. Instituţii, Politici, Activităţi

Spiritul Europei devine o realitate tot mai pregnanta a zilelor noastre.

Dar cati cunosc oare, ca ideea unei Europe unite a fost un elaborat al lui Montesquieu? Privita prin prisma preocuparilor actuale in domeniu, gandirea acestui mare filosof a avut rezonante profetice. Intr-adevar, Charles Louis de Montesquieu a dominat secolul vietii sale, fiind creatorul sociologiei si stiintei politice moderne. Este extraordinar sa observam, de exemplu, ca ideea Europei unite a fost prezenta cu atata forta in spiritul acestui mare ganditor, inca inainte cu doua secole. Opinia lui Montesquieu de a acorda Europei privilegii pentru pozitia si functia pe care o are in lume, este in mod cert o idee eurocentrala, in sensul larg al cuvantului. El vorbeste de “cetatean european” inainte si  mai mult decat despre “cetatean francez”.

Nu trebuie uitat, insa, ca orice cetatean european apartine, inainte de toate unui stat si se bucura de toate drepturile si obligatiile prevazute de legile acelui stat.

In gandirea lui Montesquieu, Europa este pamantul libertatii, al modestiei si al diversitatii, idei care se impun a fi recunoscute, respectate si pastrate. Principiul echilibrului puterilor, este pentru el valabil atat pe plan international cat si in interiorul fiecarui stat.  Acest principiu l-a dorit Montesquieu sa-l vada dezvoltat armonios.

Astazi, Uniunea Europeana a devenit o realitate, dar cate probleme nu implica ea? Suntem inca departe de a vorbi de o Europa cu adevarat unita.

Sfidarile s-au multiplicat de la Montesquieu incoace.

Prezentul material se constituie intr-un documentar de informare si consultanta care trateaza structurile institutiilor Europei comunitare, precum si activitatile desfasurate de diverse organe si organisme componente ale acestor institutii.

Pe parcursul lucrarii, a existat preocuparea ca studiul elaborat sa fie cat mai apropiat, in continut si forma de cele elaborate de Uniunea Europeana, astfel ca ideile sa fie expuse cu claritate pentru o informare clara a celor ce abordeaza astfel de probleme. Pe acest temei, structura generala pe sectiuni, capitole si subcapitole, a fost subordonata tocmai acestui scop, iar acolo unde a fost cazul, s-a facut apel la trimiteri bibliografice pentru o informare mai amanuntita.

In prima ediție, materialul prezentat a luat in considerare si alt obiectiv, acela al integrarii Romaniei in structurile Europene si Euroatlantice. La interferenta dintre cele doua milenii, obiectivul a devenit  tot mai mult o provocare si o sfidare. Pe de o parte, Europa comunitara, aparea tot mai atragatoare pentru statele candidate, iar pe de alta parte, exigentele impuse in vederea integrarii erau situate la cote ridicate pentru noii parteneri. La data de ianuarie 2007, printr-o munca susținuta de-a lungul anilor, Romania a fost integrata in structurile Uniunii Europene.

Aduc pe aceasta cale cordiale multumiri domnilor, Acad. Prof. Dr. Dr. h.c. Paun Ion Otiman, Prof. Dr. Ing. Liviu Sambotin, S.l. Dr. Cosmin Salasan, (referenți științifici ed. I) de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara, precum si Domnilor Prof. Dr. Ioan Vida Președintele Curții Constituționale a Romaniei, Ing. Sorin Burtea, expert la Senatul Romaniei si Ing. Ovidiu Viorel Bidilean, cercetator la Institutul de Economie Agrara din cadrul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice din Bucuresti, domnului drd. Ionuț Ifrim, cercetator științific la Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane și nu in ultimul rand doamnei Liliana Popescu și doamnei Gabriela-Lucia Clocoțeanu-Ursu, de la CENTROCOOP, care au acordat sprijin redacțional dezinteresat la aparitia acestei lucrari.

Autorul va fi plin de solicitudine la orice observatii si propuneri venite de la cititori, intr-o eventuala noua aparitie.

 

 

AUTORUL

Cuprinsul cărţii Uniunea Europeană. Instituţii, Politici, Activităţi

INTRODUCERE / 7 

1. TRATATELE UNIUNII EUROPENE   / 9
1.1. Repere istorice  / 9
1.2. Tratatele Uniunii Europene  / 24

2. UNIUNEA EUROPEANĂ ÎNTRE RESTRUCTURARE ŞI EXTINDERE   / 43
2.1. Acţiuni post Maastricht / 43
2.2. Legislaţia europeană / 47
2.3. Procesul de integrare europeană / 55
2.4. Dinamica procesului decizional şi a sferelor de competenţă ale instituţiilor europene / 60
2.5. Cadrul Instituţional comunitar  / 64
2.6. Cetăţenia europeană  / 69
2.7. Cetăţenii şi justiţia europeană / 75
2.8. Corelaţia dintre Constituţia Uniunii Europene şi Carta Drepturilor Fundamentale / 76

3. SISTEMUL INSTITUŢIONAL EUROPEAN / 84
3.1. Parlamentul European / 84
3.2. Consiliul Uniunii Europene / 92
3.3. Comisia Europeană / 95
3.4. Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene / 99
3.5. Curtea Europeană de Conturi / 101
3.6. Ombudsmanul European / 102
3.7. Controlorul European pentru Protecţia Datelor / 103
3.8. Banca Central Europeană / 103
3.9. Banca Europeană de Investiţii / 104
3.10. Comitetul Economic şi Social / 105
3.11.  Comitetul Regiunilor / 106

4. SISTEMUL INSTITUŢIONAL NAŢIONAL / 108
4.1. Separaţia puterilor în România / 108
4.2. Administraţia publică locală / 113
        4.2.1. Consiliul Local / 119
        4.2.2. Consiliul Judeţean / 124
4.3. Administraţia publică centrală, de specialitate / 127
        4.3.1.  Preşedintele României / 127
        4.3.2.  Guvernul României / 130
        4.3.3.  Parlamentul României  / 137


CONCLUZII / 170

BIBLIOGRAFIE  / 171

Cuvânt înainte Uniunea Europeană. Instituţii, Politici, Activităţi

Instituţiile comunitare au un caracter aparte, fiind mult diferite de cele la nivel naţional sau faţă de cele existente în politica internaţională. Analiza modului în care acestea cooperează, a funcţionalităţii lor pune în evidenţă multiple modificări şi ajustări instituţionale de-a lungul istoriei comunitare. Uniunea Europeană este un sistem cu nivele multiple. Se disting trei nivele instituţionale specifice Uniunii Europene: nivelul supranaţional (reprezentat de Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Parlamentul etc.), nivelul naţional (reprezentat de statele membre cu instituţiile specifice guvernământului: guvern, parlament, partide, asociaţii, opinie publică etc.) şi nivelul sub-naţional (regiuni, landuri, comune, departamente etc. în cadrul statelor membre).

Exercitarea controlului parlamentar, mecanismul de luare a deciziilor la nivel comunitar sunt cu atât mai actuale în contextul în care, deşi Parlamentul European a captat împuterniciri mai mari în controlul Comisiei Europene, Consiliul nu este subiectul unui asemenea control nici la nivel naţional, nici la nivel comunitar. Acesta ar putea deveni un domeniu în cadrul restructurării instituţionale a Uniunii Europene, în care parlamentele naţionale ar putea juca un rol mai mare. O implicare mai puternică a parlamentelor naţionale în afacerile europene va aduce beneficii dezvoltării Uniunii dar şi o mai bună armonizare în domeniile ce implică o cooperare interguvernamentală foarte puternică, cum este cel al politicii externe şi cel al politicii de apărare şi securitate comună. În acest context, este necesară o analiză a instituţiilor care funcţionează la nivelul Uniunii Europene: Parlamentul European, Comisia Euro­peană, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul European, Curtea Euro­peană de Justiţie, Curtea de Conturi, Comitetul Regiunilor, etc.

Uniunea Europeană trece printr-un profund proces de reformă internă. Progresele în evoluţia politicii externe şi de securitate comune, implicarea şi soluţiile alese de organizaţiile internaţionale şi europene în rezolvarea situaţiilor dificile de pe continent demonstrează că Europa îşi asumă un rol substanţial în arhitectura propriei securităţi, inclusiv în cea de apărare, şi oferă modele de aşezare, pe baze raţionale, echitabile, a relaţiilor dintre state şi naţiuni, prin armonizarea intereselor lor.

Subliniem faptul că dezvoltarea instituţională a Uniunii Europene este inevitabilă. În opinia noastră, acest proces va implica atât iniţiative de ordin constituţional cât şi reamenajări şi dezvoltări în domeniul instituţional. 

Despre autor

Vidu Bidilean

S-a născut în localitatea Albeşti - Bihor, liceul “Samuil Vulcan” din Beiuş. Institutul Agronomic Timişoara şi Institutul Politehnic Bucureşti - cursuri postuniversitare, după absolvire şi-a desfăşurat întreaga activitate în învăţământul superior, ocupând funcţii didactice până la profesor universitar. În anul 1973, a beneficiat, prin concurs, de un stagiu, de specializare la Paris, cu bursă oferită de OIM - Geneva, organism specializat al ONU. După revoluţie a lucrat ca expert la Camera Deputaţilor şi Senatul României, consilier general la Primăria Capitalei, consultant la S.C. Import - Export ROBOT S.R.L. Cluj-Napoca (româno-austriacă) şi consilier la CENTROCOOP. S -a remarcat ca autor al unui număr de 32 apariţii editoriale - tratate, lucrări, cursuri universitare ş.a., publicate singur sau în colaborare, la diverse edituri din ţară şi străinătate; circa 250 articole, comunicări şi studii apărute în reviste de profil sau buletine ştiinţifice; peste 100 de materiale pentru uz didactic - cursuri, lecţii, aplicaţii practice, studii de caz, analize-diagnostic; circa 120 comunicări prezentate la diverse manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale; peste 40 de contracte de cercetare şi analize-diagnostic încheiate cu instituţii centrale economice de cercetare, direcţii agricole judeţene, PHARE ş.a. Amintim şi traducerile din limba franceză a romanelor Cezar Borgia şi Tamerlan. A participat activ la numeroase manifestări ştiinţifice internaţionale - congrese, conferinţe, simpozioane, ş.a.: Hamburg - Germania, Banff - Canada, Padova - Italia, Malaga - Spania, Praga, Budapesta, Copenhaga, Raqqa - Siria, Belgrad, Moscova, Atena, Sofia, Beijing, Cairo ş.a. La Lisabona, a reprezentat România la Conferinţa Generală Europeană F.A.O., A fost profesor visiting la Universitatea din Padova - Italia, iar la Montpellier, Ain şi Melun - Franţa, a susţinut conferinţe pe teme economice. Distincţii: Premiul “Nicolae Titulescu” al Academiei Române; “Meritul Academic” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Siseşti”; Premiul “N. Densuşianu” al Academiei Dacoromâne; Diplomă de Onoare a Asociaţiei Naţionale “Cultul Eroilor”; ordine şi medalii. Este membru titular al Academiei Dacoromâne. Lucrarea este rezultatul unor studii susţinute, în perioada cât a lucrat la Parlamentul României. Prin întreaga sa acativitate Dl. prof. univ. dr. ing. Vidu Bidilean s-a remarcat ca o personalitate binecunoscută în domeniul economiei atât în România, cât şi în străinătate.

Unde se găseşte

 • Anticariat online
 • SC Atlas Group Distribution SRL– Bucuresti

 • SC Astro Impex SRL- Bucuresti

 • SC Nicol Cart SRL – Bucuresti

 • SC Larry Cart SRL – Bucuresti

 • SC Rolcris Impex SRL – Bucuresti

 • SC Stand Agentie Difuzare Carte – Bucuresti

 • SC Vox 2000 Com SRL – Bucuresti

 • SC Maricom 94 SRL – Bucuresti

 • SC Mario Fair Play Impex SRL – Bucuresti

Te-ar mai putea interesa şi..

Promoţii

Trimiterile preliminare ale instantelor din Romania la CJUE. Culegere adnotata de jurisprudenta (2007-2018) - Vol. I-X si Addenda

Trimiterile preliminare a..

Drept

54000 RON Detalii 830 RON

Recomandările editurii

ROMANIA SI FENOMENELE MAJORE DIN ECONOMIA EUROPEANĂ SI GLOBALA, Vol. 1

ROMANIA SI FENOMENELE MAJORE D..

Istoria economiei

4334 RON Detalii

Dictionar mitologic

Dictionar mitologic ..

Cartea pentru scoala

2408 RON Detalii

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Mihai Eminescu Mihai Eminescu Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 -15 iunie 1889) a fost poet , prozator  roman,   ... citeşte mai mult →

Interviuri

MIHAI RAZVAN UNGUREANU MIHAI RAZVAN UNGUREANU   Mihai Razvan Ungureanu (n. 22 septembrie 1968, Iasi) este un istoric si ... citeşte mai mult →