Tratatul de aderare la Uniunea Europeană - Exigenţe în procesul integrării României

 • Autor:

 • Editura: Editura Universitară

  ISBN: 978-973-749-914-1

 • Anul publicării:

  Ediţia: I

  Pagini: 391

3371 RON

Disponibilitate: stoc epuizat

Acest produs nu este pe stoc momentan.Mai multe detalii Tratatul de aderare la Uniunea Europeană - Exigenţe în procesul integrării României

Societatea românească a resimţit o acută necesitate de modernizare şi democratizare după schimbările petrecute în 1989.
Alegerea unei teme de cercetare ştiinţifică având drept titlu „Tratatul de aderare la Uniunea Europeană - exigenţe în procesul integrării României" are la bază, atât actualitatea procesului complex în care se află angrenată România, de integrare în structurile euro-atlantice, cât şi necesitatea studierii aspectelor legate de construcţia europeană.
Nu în ultimul rând, se constată nevoia formării de specialişti în domeniul integrării europene, care să asigure prin profesionalism şi competenţă, saltul calitativ al societăţii româneşti comparativ cu standardele europene şi pentru care orice sursă de documentare nu poate fi decât binevenită.
Proiectul de cercetare ştiinţifică trebuie să plece de la contextul socio-politic postbelic în care apar premisele înfiinţării unor structuri şi instituţii europene de colaborare.
Trebuie avut în vedere faptul că, încă din cele mai vechi timpuri nevoia de organizare, precum şi interesele unor grupuri sau comunităţi umane au determinat o multitudine de construcţii statale sau suprastatale care au supravieţuit un timp mai scurt sau mai îndelungat.
Toate aceste mutaţii geo-politice au ca principal substrat factorul economic, iar Uniunea Europeană nu constituie decât un „răspuns" la modificările geo-politice ce au intervenit odată cu apariţia conceptului de „globalizare", proiecţia unei forme de organizare politică a naţiunilor europene care să pună de comun acord principii fundamentale, să asigure pacea politică şi reconstrucţia economică, cooperarea naţiunilor şi convergenţa intereselor.
Dacă avem în vedere specificitatea marcantă a naţiunilor europene, o atare construcţie nu poate fi decât una extrem de laborioasă şi care trebuie să fie foarte atent prefigurată teoretic.
Tocmai din acest motiv, se impune analizarea instituţiei Uniunii Europene, organizarea şi mecanismele care fac posibilă funcţionarea acesteia, principiile care stau la baza înfiinţării, politicile şi strategiile comune, procesul de extindere, procedura şi criteriile de aderare.
De asemenea, proiectul de cercetare trebuie să urmărească, într-o succesiune logică, atât procesul prin care Uniunea Europeană a devenit o realitate concretă, cât şi procesul prin care România va deveni parte componentă a acesteia, care sunt avantajele şi dezavantajele aderării României la această structură, dar mai ales care sunt exigenţele pe care România trebuie să le satisfacă pentru a se putea integra pe deplin în mecanismul european.

Cuprinsul cărţii Tratatul de aderare la Uniunea Europeană - Exigenţe în procesul integrării României

Argumentum  / 7

Capitolul I: De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană  / 9
 

Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia Comunităţilor Europene  / 9
1.1. Europa unită – Istoria unui ideal  / 9
1.2. Construcţia europeană de la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană  / 18

Secţiunea a 2-a:Procedura şi criteriile de aderare la Uniunea Europeană  / 28
2.1. Cadrul normativ şi procedura de aderare  / 28
2.2. Stabilirea unor criterii de aderare  / 35

Secţiunea a 3-a: Puncte de vedere privind programele de cooperare şi asistenţă financiară  / 46

Capitolul al II-lea: Etapa premergătoare asocierii României la Comunităţile Europene. România între aderare şi integrare europeană / 73
Secţiunea 1: Contextul relaţiilor dintre România şi Uniunea Europeană  / 73

Secţiunea a 2-a: Parcursul României de la Acordul de asociere la Tratatul de aderare. Obiective şi strategii de aderare. Domenii „cheie” / 80
2.1. Stabilirea obiectivelor şi a strategiei de aderare a României în concordanţă cu criteriile de aderare  / 80
2.2. Acordul European de Asociere a României la Uniunea Europeană  / 88

Capitolul al III-lea: România între asocierea la Comunităţile Europene şi aderarea la Uniunea Europeană  / 93
Secţiunea 1: Strategia naţională de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană  / 93

Secţiunea a 2-a: Cadrul instituţional al coordonării procesului de pregătire a aderării la Uniunea Europeană  / 101
2.1. Cadrul instituţional al dialogului dintre Uniunea Europeană - România / 101
2.2. Instituţii româneşti implicate în procesul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană  / 106

Secţiunea a 3-a: Negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană  / 121
3.1. Evaluarea României ca stat candidat la aderarea în Uniunea Europeană  / 121
       3.1.1. Elaborarea documentelor de poziţie pentru procesul de negociere a aderării / 128
       3.1.2. Utilizarea unor repere metodologice comunitare  / 133
       3.1.3. Elaborarea şi utilizarea reperelor metodologice naţionale / 134
3.2. Planificarea şi monitorizarea procesului de aderare / 140
       3.2.1.  Documentele programatice esenţiale ale Uniunii Europene / 142
                 3.2.1.1.Parteneriatul pentru aderare  / 142
                 3.2.1.2. Foaia de parcurs (road-map)  / 157
                 3.2.1.3. Agenda 2000  / 158
                 3.2.1.4. Cartea Albă – Pregătirea ţărilor asociate din Europa Centrală şi de Est pentru integrarea în piaţa internă a Uniunii Europene  / 159
       3.2.2. Documentele programatice elaborate pe plan intern / 160
3.3. Evoluţia negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană  / 162 
3.4. Modul în care România a îndeplinit criteriile de aderare  / 167
3.5. Aspecte ce necesitau îmbunătăţiri  / 175
3.6. Finalizarea procedurilor de aderare a României la Uniunea Europeană  / 202

Secţiunea a 4-a: Avantaje şi dezavantaje ale aderării  la Uniunea Europeană  / 204

Capitolul al IV-lea: Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană  / 216 
Secţiunea 1: Structura şi conţinutul Tratatului de aderare  / 216

Secţiunea a 2-a: Procedura ratificării Tratatului de aderare / 256

Secţiunea a 3-a: Efectele semnării Tratatului de aderare  / 258

Secţiunea a 4-a: Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor asumate / 260

Secţiunea a 5-a: Implicaţii economice ale semnării de către România a Tratatului de aderare la Uniunea Europeană  / 265

Secţiunea a 6-a: Concurenţa în perioada post-aderare  / 283

Secţiunea a 7-a: Justiţia în perioada post-aderare  / 290

Secţiunea a 8-a: Agricultura în perioada post-aderare  / 300

Concluzii  / 306

Anexe   / 313

Bibliografie / 376

Cuvânt înainte Tratatul de aderare la Uniunea Europeană - Exigenţe în procesul integrării României

Societatea românească a resimţit o acută necesitate de modernizare şi democratizare după schimbările petrecute în 1989.

Alegerea unei teme de cercetare ştiinţifică având drept titlu „Tratatul de aderare la Uniunea Europeană – exigenţe în procesul integrării României” are la bază, atât actualitatea procesului complex în care se află angrenată România, de integrare în structurile euro-atlantice, cât şi necesitatea studierii aspectelor legate de construcţia europeană.

Nu în ultimul rând, se constată nevoia formării de specialişti în domeniul integrării europene, care să asigure prin profesionalism şi competenţă, saltul calitativ al societăţii româneşti comparativ cu standardele europene şi pentru care orice sursă de documentare nu poate fi decât binevenită.

Proiectul de cercetare ştiinţifică trebuie să plece de la contextul socio-politic postbelic în care apar premisele înfiinţării unor structuri şi instituţii europene de colaborare.

Trebuie avut în vedere faptul că, încă din cele mai vechi timpuri nevoia de organizare, precum şi interesele unor grupuri sau comunităţi umane au determinat o multitudine de construcţii statale sau suprastatale care au supravieţuit un timp mai scurt sau mai îndelungat.

Toate aceste mutaţii geo-politice au ca principal substrat factorul economic, iar Uniunea Europeană nu constituie decât un „răspuns” la modificările geo-politice ce au intervenit odată cu apariţia conceptului de „globalizare”, proiecţia unei forme de organizare politică a naţiunilor europene care să pună de comun acord principii fundamentale, să asigure pacea politică şi reconstrucţia economică, cooperarea naţiunilor şi convergenţa intereselor.

Dacă avem în vedere specificitatea marcantă a naţiunilor europene, o atare construcţie nu poate fi decât una extrem de laborioasă şi care trebuie să fie foarte atent prefigurată teoretic.

Tocmai din acest motiv, se impune analizarea instituţiei Uniunii Europene, organizarea şi mecanismele care fac posibilă funcţionarea acesteia, principiile care stau la baza înfiinţării, politicile şi strategiile comune, procesul de extindere, procedura şi criteriile de aderare.

De asemenea, proiectul de cercetare trebuie să urmărească, într-o succesiune logică, atât procesul prin care Uniunea Europeană a devenit o realitate concretă, cât şi procesul prin care România va deveni parte componentă a acesteia, care sunt avantajele şi dezavantajele aderării României la această structură, dar mai ales care sunt exigenţele pe care România trebuie să le satisfacă pentru a se putea integra pe deplin în mecanismul european.

Despre autor

Oana Duta

Oana Duta este  lector  universitar in cadrul Facultatii de Management Turistic si Comercial din cadrul Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir, Bucuresti, pentru disciplinele Drept comercial si Teoria generală a dreptului.

Activitate publicistică de specialitate
"Tratatul de aderare la Uniunea Europeana – exigente in procesul integrarii europene", Editura Universitara, 2010

"Contabilitatea în comert. Curs universitar", in colaborare cu Prof. univ.dr. Mihaela Dumitrana si Lect.univ.drd. Luminita Jalba; Editura Univers, Bucuresti 2005;

"Contabilitatea societatilor comerciale in comert si turism", Curs universitar, in colaborare cu Prof. univ.dr. Mihaela Dumitrana si Lect. univ. drd. Luminita Jalba; Editura Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir, Bucuresti 2004;

"Contractul de leasing, tehnica moderna de contractare" (Sesiunea stiintifica internationala 330 de ani de la nasterea lui Dimitrie Cantemir, personalitate marcanta a culturii europene, Bucuresti, 2003) 

"Statul, principalul subiect al dreptului international public", in colaborare cu Cons. jur. Daniel Duta (Analele Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir, 2005-2006)

"Executarea prin echivalent a obligatiilor civile"  in colaborare cu Cons. jur. Daniel Duta (Analele Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir 2004-2005)

"Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene" in colaborare cu Cons. jur. Daniel Duta (Analele Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir 2004-2005)

"Natura juridica a promisiunii unilaterale de vanzare" in colaborare cu Cons. jur. Daniel Duta (Sesiunea Stiintifica Internationala Comemorare Stefan cel Mare si Sfant - 500 ani organizata de Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir);

"Contabilitatea intre teoria juridica si teoria economica. Prevalenta economicului asupra juridicului si a juridicului asupra economicului",  in colaborare cu Lect. univ. drd. Luminita Jalba (Sesiune de comunicari stiintifice organizata de Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir la Constanta 2004)

Unde se găseşte

 • Anticariat online
 • SC Atlas Group Distribution SRL– Bucuresti

 • SC Astro Impex SRL- Bucuresti

 • SC Nicol Cart SRL – Bucuresti

 • SC Larry Cart SRL – Bucuresti

 • SC Rolcris Impex SRL – Bucuresti

 • SC Stand Agentie Difuzare Carte – Bucuresti

 • SC Vox 2000 Com SRL – Bucuresti

 • SC Maricom 94 SRL – Bucuresti

 • SC Mario Fair Play Impex SRL – Bucuresti

Te-ar mai putea interesa şi..

Promoţii

Contabilitatea in partida dubla si legislatia persoanelor juridice fara scop patrimonial, simplificata si actualizata

Contabilitatea in partida..

Contabilitate

5200 RON Detalii 57.8 RON

CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE comentata, actualizata si simplificata

CONTABILITATEA INSTITUTII..

Economie generala

5200 RON Detalii 57.8 RON

Contabilitatea aplicata a intreprinderilor si microintreprinderilor

Contabilitatea aplicata a..

Contabilitate

3500 RON Detalii 38.53 RON

Recomandările editurii

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Nicolae Iorga Nicolae Iorga Nicolae Iorga  a fost istoric, critic literar, dramaturg, poet, ministru, prim-minist ... citeşte mai mult →

Interviuri

Academician VIOREL BARBU Academician VIOREL BARBU Viorel Barbu este membru al Academiei Romane, presedintele Filialei Iasi a Acade ... citeşte mai mult →