Programare Oracle 10g. Soluţii informatice pentru dezvoltarea aplicaţiilor economice utilizând PL/SQL şi ORACLE DEVELOPER

 • Autor:

 • Editura: Editura Universitară

  ISBN: 978-606-591-313-4

  Doi: 10.5682/9786065913134

 • Anul publicării:

  Ediţia: I

  Pagini: 311

4500 RON

Disponibilitate: stoc epuizat

Acest produs nu este pe stoc momentan.Cuprinsul cărţii Programare Oracle 10g. Soluţii informatice pentru dezvoltarea aplicaţiilor economice utilizând PL/SQL şi ORACLE DEVELOPER

PREFAŢĂ / 9

CAPITOLUL I
PROGRAMARE ORACLE UTILIZÂND  FUNDAMENTE S.Q.L*PLUS AVANSAT PENTRU ANALIZĂ ECONOMICĂ  / 11
I.1    PROIECTAREA APLICAŢIEI INFORMATICE PRIVIND EVIDENŢA PRODUSELOR FABRICATE ŞI IMPLEMENTAREA ÎN SQL*PLUS / 11
I.2    FUNCŢII ORACLE PENTRU ANALIZA ECONOMICĂ A REZULTATELOR / 15
         I.2.1      GRUPAREA LINIILOR TOTALIZATOARE - CLAUZA „GROUP BY” / 15
         I.2.2      STRUCTURAREA MULŢIMILOR REZULTAT (20) / 19

CAPITOLUL II
ELEMENTE DEFINITORII ALE PROGRAMĂRII S.Q.L. / 47
II.1   PREZENTARE P.L./S.Q.L / 47
II.2   FUNDAMENTE ALE LIMBAJULUI P.L./S.Q.L./ 48
         II.2.1     STRUCTURA FUNCTIONALA / 48
         II.2.2     REGULI PENTRU APLICAREA INSTRUCŢIUNILOR / 49
         II.2.3     SIMBOLURI UTILIZATE / 49
         II.2.4     DOMENIUL DE VALABILITATE AL OBIECTELOR / 50
         II.2.5     ATRIBUIRI ŞI EXPRESII / 51
         II.2.6     PRECEDENŢA OPERATORILOR ÎN PL/SQL / 51
         II.2.7     FUNCŢII INTERNE / 51
         II.2.8     APELUL FUNCŢIILOR ŞI AL PROCEDURILOR / 52
II.3   CURSOARE / 52
         II.3.1.    DECLARAREA UNUI CURSOR ÎN P.L./S.Q.L / 53
         II.3.2.    UTILIZAREA RÂNDURILOR DIN CURSOR / 53
         II.3.3.    DESCHIDEREA ŞI ÎNCHIDEREA UNUI CURSOR / 53
         II.3.4     ATRIBUTE ALE CURSORULUI / 54
         II.3.5     CURSOARE CU PARAMETRII / 55
         II.3.6     STRUCTURI REPETITIVE ÎN CURSOR  / 56
II.4   INSTRUCŢIUNI DE SALT ŞI DE CONTROL / 57
         II.4.1     INSTRUCŢIUNEA „IF” / 57
         II.4.2     INSTRUCŢIUNEA „WHILE” / 59
         II.4.3     INSTRUCŢIUNEA „GOTO” / 59
         II.4.4     INSTRUCŢIUNEA „EXIT” / 60
II.5   VARIABILE TIP ÎNREGISTRARE ÎN P.L./S.Q.L / 61
II.6   ÎNREGISTRĂRI DEFINITE DE UTILIZATOR.  INSTRUCŢIUNEA „TYPE” / 63
II.7   DEFINIREA TABLOURILOR DE DATE / 64

CAPITOLUL III
APLICAŢIE INFORMATICĂ PENTRU EVIDENŢA ACTIVITĂŢII COMERCIALE DIN CADRUL UNEI SOCIETĂŢI ECONOMICE / 66
III.1 CREAREA TABELELOR BAZEI DE DATE / 66
III.2 INSERAREA DATELOR / 67
III.3 APLICAŢII CURSOARE / 69

CAPITOLUL IV
APLICAŢIE INFORMATICĂ PENTRU EVIDENŢA PROCESULUI COMERCIAL DINTR-O SOCIETATE ECONOMICĂ / 79
IV.1 STUDIUL SISTEMULUI INFORMAŢIONAL / 79
IV.2 CREAREA TABELELOR APLICAŢIEI / 80
IV.3 APLICAŢII INFORMATICE / 84

CAPITOLUL V
APLICAŢIE INFORMATICĂ PENTRU EVIDENŢA VÂNZĂRILOR DE CĂRŢI LA O BIBLIOTECĂ UNIVERSITARĂ / 99
V.1   CREAREA TABELELOR APLICAŢIEI / 99
V.2   CREAREA SECVENŢELOR APLICAŢIEI / 100
V.3   CREARE TRIGGERI APLICAŢIE / 102
V.4   PROCEDURI PENTRU ADĂUGARE ÎNREGISTRĂRI ÎN TABELE / 103
V.5   PROCEDURI PENTRU MODIFICARE ÎNREGISTRĂRI DIN TABELE / 110
V.6   PROCEDURI PENTRU ŞTERGERE ÎNREGISTRĂRI DIN TABELE / 113
V.7   PROCEDURI PENTRU REALIZARE APLICAŢII INFORMATICE / 119

CAPITOLUL VI
APLICAŢIE INFORMATICĂ PENTRU URMĂRIREA ACTIVITĂŢII ÎNTR-O AGENŢIE IMOBILIARĂ / 126
VI.1   CREAREA TABELELOR APLICAŢIEI / 126
VI.2   CREAREA SECVENŢELOR APLICAŢIEI / 127
VI.3   CREARE TRIGGERI APLICAŢIE / 128
VI.4   PROCEDURI PENTRU ADĂUGARE ÎNREGISTRĂRI ÎN TABELE / 128
VI.5   PROCEDURI PENTRU MODIFICARE ÎNREGISTRĂRI DIN TABELE / 131
VI.6  PROCEDURI PENTRU ŞTERGERE ÎNREGISTRĂRI DIN TABELE / 136
VI.7   PROCEDURI PENTRU REALIZARE APLICAŢII INFORMATICE / 139

CAPITOLUL VII
APLICAŢIE INFORMATICĂ PENTRU EVIDENŢA FACTURILOR DINTR-O SOCIETATE COMERCIALĂ / 143
VII.1 CREAREA TABELELOR APLICAŢIEI / 143
VII.2 CREAREA SECVENŢELOR APLICAŢIEI / 145
VII.3 CREAREA PROCEDURILOR APLICAŢIEI / 146
VII.4 REALIZARE APLICATII SI CREARE RAPOARTE / 150

CAPITOLUL VIII
APLICAŢIE INFORMATICĂ PENTRU EVIDENŢA INTRĂRILOR DE PRODUSE IN GESTIUNE / 153
VIII.1 CREAREA TABELELOR APLICAŢIEI / 153
VIII.2 CREARE TRIGGERI APLICAŢIE / 153
VIII.1 CREARE PROCEDURI APLICAŢIE / 154

CAPITOLUL IX
SOLUŢII INFORMATICE PENTRU APLICAŢII MATEMATICE ŞI TEHNICI DE PROGRAMARE UTILIZÂND PL/SQL / 157
IX.1   STABILIREA CERINŢELOR / 157
IX.2   DESCRIEREA APLICAŢIEI / 158
IX.3   MENIURILE APLICAŢIEI / 159
IX.4   APLICAŢII TEHNICI DE PROGRAMARE / 166
IX.5   APLICAŢII MATEMATICE / 183
IX.6   APLICAŢII INFORMATICE / 217

CAPITOLUL X
EXERCIŢII P.L./S.Q.L  / 244

CAPITOLUL XI
TESTE GRILĂ P.L./S.Q.L / 261

CAPITOLUL XII
FUNDAMENTE TEORETICE ALE PACHETULUI DE PRODUSE SOFTWARE „ORACLE DEVELOPER” / 268
XII.1 DESCRIERE „ORACLE DEVELOPER” / 268
XII.2 PREZENTARE FORM BUILDER SAU SQL*FORMS/ 269
          XII.2.1   PREZENTARE FORM BUILDER / 269
          XII.2.2   PREZENTARE FORM COMPILER / 271
          XII.2.3   PREZENTARE FORM RUNTIME / 272
          XII.2.4   CREAREA UNUI VIDEOFORMAT / 272
                         XII.2.4.1  ELEMENTELE UNUI VIDEOFORMAT / 275
                         XII.2.4.2  CREAREA FORMELOR DE TIP „SINGLE BLOCK”  / 276
                         XII.2.4.3  RULAREA FORMELOR DE TIP „SINGLE BLOCK” / 280
                         XII.2.4.4  UTILIZAREA EDITORULUI DE AFIŞARE / 281
                         XII.2.4.5 CREAREA FORMELOR DE TIP „MASTER-DETAIL” / 283
XII.3 PREZENTARE REPORT BUILDER SAU SQL*REPORT / 285
          XII.3.1   UTILIZARE  PRODUS SOFTWARE „REPORTS WIZARDS” / 287
          XII.3.2   REALIZAREA RAPOARTELOR / 288

CAPITOLUL XIII
REALIZAREA UNEI APLICAŢII INFORMATICE PENTRU ACTIVITATEA COMERCIALĂ DINTR-O SOCIETATE UTILIZÂND „ORACLE DEVELOPER” / 292
XIII.1 OBIECTIVELE APLICAŢIEI INFORMATICE / 292
XIII.2 DOCUMENTELE APLICAŢIEI INFORMATICE / 293
XIII.3 RAPOARTELE  APLICAŢIEI INFORMATICE / 296
XIII.4 VIDEOFORMATELE APLICAŢIEI INFORMATICE / 299
XIII.5 TABELELE APLICAŢIEI INFORMATICE / 301
 

BIBLIOGRAFIE / 308

Cuvânt înainte Programare Oracle 10g. Soluţii informatice pentru dezvoltarea aplicaţiilor economice utilizând PL/SQL şi ORACLE DEVELOPER

Într-un mediu de afaceri modern, adaptabilitatea rapidă la cerinţele complexe şi diversificate ale pieţei, poate fi factorul definitoriu care plasează o companie înaintea altor zeci sau poate sute de societăţi de profil, care ignoră competitivitatea, flexibilitatea şi eficienţa. Dar, eforturile manageriale sau strategiile de marketing, fie ele şi de ultimă generaţie, pot deveni ineficiente sau zadarnice, dacă partea economică nu este susţinută şi de partea informatică din cadrul societăţii. Eficienţa folosirii informaţiilor de afaceri depinde de strategia managerială şi de suportul hardware şi software implementat. Ambele cu aceleaşi priorităţi!

La peste 10 ani de secolul XXI, punctele de reper ale unei companii moderne se identifică cu: capacitatea de a se adapta şi organiza rapid şi eficient la cerinţele pieţei, flexibilitatea de a prelua şi prelucra un volum foarte mare şi cu caracter complex de date, analiza într-un timp foarte scurt a rezultatelor obţinute în urma prelucrării datelor cu ajutorul aplicaţiilor informatice moderne şi îmbunătăţirea permanentă a platformelor hardware şi software.

Soluţia rezolvării acestor deziderate este şi, cu certitudine...subiectivă, va fi: platforma ORACLE! ORACLE...ORACLE 10g, ORACLE 11g, ORACLE 11g WebLogic SUITE sau, pe viitor...alte versiuni „ORACLE n”, unde {n/n>11, ng/i ?!

SGBD ORACLE 10g, păstrat în continuare şi în acest manual, ca versiune de lucru pentru exemplificarea fundamentelor şi realizarea aplicaţiior utilizând platforma ORACLE, permite utilizatorilor dezvoltarea  unor soluţii informatice complexe, integrarea şi utilizarea eficientă a conceptelor de programare precum şi derularea şi administarea aplicaţiilor economice.

Pentru a ordona volumul foarte mare de informaţii prelucrate (coroborat cu dorinţa „perpetuum mobile” a autorului de a îmbunătăţii şi diversifica cunoştinţele studenţilor în domeniu) – cuprinsul lucrării a fost structurat în 3 secţiuni  reprezentative, fiecare dintre acestea tratând o arie specifică: „SQL AVANSAT”, „PROGRAMARE SQL”, „ORACLE DEVELOPER-FORMS&REPORTS”.

La rândul lor, fiecare dintre aceste părţi include un număr distinct de capitole, repezentând în fapt „mini”aplicaţii informatice care, dezvoltate pe baza exemplelor implementate, pot constitui ulterior un punct viabil de plecare în construirea unor produse software complexe.

Fundamentul informatic al lucrării (din punct de vedere didactic) sau „cireaşa de pe tort ” (într-o abordare specifică camerelor TV) – este reprezentat(ă) de Limbajul de Programare SQL (PL/SQL), ce se regăseşte exemplificat şi utilizat în peste 75% din conţinutul informaţional al materialului propus pentru studiu.
 

Aplicaţiile propuse în această lucrare acoperă o paletă largă de cerinţe, atât în ceea ce priveşte tematica economică abordată, cât mai ales a modului de realizare a lor, prin prisma conceptelor, noţiunilor şi exemplelor informatice implementate.

Noutatea acestei lucrări constă în integrarea, pe de o parte a conceptelor specifice „SQL AVANSAT” (concretizate în tipuri de funcţii ORACLE ce permit o seroe de analize economice complexe) şi, pe de altă parte, realizarea unui capitol special al „Programării SQL”, dedicat „tehnicilor de programare, inclusiv cu problemele specifice metodelor „Backtracking” sau „Divide et impera”, şi exerciţiilor de logică matematică.

Datorită simbiozei unitare dintre aspectele teoretice şi numeroasele exemple prezentate, lucrarea se adresează studenţilor şi tuturor cititorilor dornici de a explora tărâmul vast, dar şi ....periculos de atractiv numit: ORACLE. Acest „ocol de minimum 4 ani, 3 luni şi 2 zile” poate cauza pasionaţilor, „dependenţă” sau mai grav „virusul programatorului ORACLE”: acesta se infiltrează subtil în aplicaţiile ORACLE şi la intervale de 12 ore fără pauză, virusează aplicaţia programatorului ORACLE şi, printr-un mesaj de avertizare din secţiunea „EXECEPTION” a unui bloc PL/SQL, lansează atacul: „ORA 30000 - LA MASĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ!

Acest sindrom se poate trata doar printr-un „consum suplimentar de programare ORACLE, în cantităţi moderate de până la 2-3 capitole pe zi de funcţii, proceduri, triggere şi exemple, oricând în timpul zilei şi doar la nevoie noaptea, atunci când se susţin testele şi examene la SGBD ORACLE”.

În speranţa captării interesului privind programarea şi a iniţierii în domeniul Programării SQL, doresc să urez studenţilor succes la examenele universitare, să li se îndeplinească visul de a fi programatori de succes şi închei, prin povesti următoarea andecdotă cu tâlc: „într-o grădină stăteau 3 pitici vorbitori; la un moment dat proprietarul se hotărăşte să-i vândă; vine un cumpărător şi întreabă cât costă primul pitic: „100” răspunde proprietarul; „Dar de ce aşa de mult?” întreabă curios cumpărătorul -  „Păi e special: ştie programare Visual Basic”; „Dar al doilea?” - „200” răspunde proprietarul, şi el este un pitic special: ştie programare Visual C”. Dar ultimuuul? întrebă descumpănit cumpărătorul. „1000” răspunde sec vânzătorul. „1000!” Dar de ce? – “Păi scrie pe spatele lui „ORACLE” răspunde plin el vânzătorul. „Păi şi dacă scrie, ce este? întrebă cumpărătorul; „Păi nu ştiu nici eu”, zise vânzătorul, dar îi tot aud pe ceilalţi doi zicându-i „şefu”! Deci e mai scump!

 

 

AUTORUL

APRILIE 2012


 

 

Despre autor

Ionel Iacob

A absolvit  Facultatea de Informatică Managerială din cadrul Universităţii Româno-Americane, fiind Şef de Promoţie, anul 1999. Este licenţiat al Academiei de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, domeniul de studii „Informatică Economică”.

În 2004 este absolvent al celei de-a doua instituţii de învăţământ superior, Şcoala Superioară de Jurnalism, secţia „Jurnalism” - „Presă scrisă”. În domeniul presei scrise a activat timp de patru ani, fiind pe rând reporter, redactor şi şef Departament la diferite publicaţii din mass-media românească.

Din anul 2008 este Doctor în domeniul „Cibernetică şi Statistică Economică”, titlu conferit de Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice (A.S.E), Bucureşti.

În prezent este Lector doctor universitar la Facultatea de Informatică Managerială, din Universitatea Româno-Americană, oferind studenţilor şi masteranzilor suport de curs modern şi seminarii interactive pentru o serie de discipline de specialitate, precum: „SGBD Oracle”, „Analiza şi Proiectarea Orientată Obiect a Sistemelor Informatice” sau „Dezvoltarea Aplicaţiilor Informatice utilizând SGBD ORACLE – PL/SQL şi DEVELOPER (Forms & Reports)”.

A participat, în calitate de membru la o serie de proiecte de cercetare, este coautor la cinci cărţi de specialitate în domeniul  „Proiectarea Sistemelor informatice – Aplicaţii cu baze de date” şi autor unic a cinci cărţi în domeniul „Baze de date - platforma SGBD ORACLE”.     

Te-ar mai putea interesa şi..

Programarea calculatoarelor - Limbajul C/C++

Programarea calculatoarel..

Informatica

000 RON Detalii

Proiectarea şi realizarea sistemului integrat eLearning pentru serviciile educaţionale on-line

Proiectarea şi realizare..

Informatica

000 RON Detalii

Utilizarea tehnologiei informatiei in mediul economic

Utilizarea tehnologiei in..

Informatica

3500 RON Detalii


Sisteme integrate ERP şi CRM. MS Dynamics NAV 2009

Sisteme integrate ERP şi..

Informatica

3179 RON Detalii

SISTEME INFORMATICE pentru AFACERI & GESTIONAREA, TRANZACTIONAREA SI SECURITATEA DATELOR

SISTEME INFORMATICE pentr..

Informatica

000 RON Detalii

Instruire asistată de calculator

Instruire asistată de ca..

Informatica

1050 RON Detalii

Promoţii

GHIDUL LEGISLATIV-FISCAL AL MICULUI ÎNTREPRINZĂTOR

GHIDUL LEGISLATIV-FISCAL ..

Contabilitate

3000 RON Detalii 38.53 RON

Contabilitatea in partida dubla si legislatia persoanelor juridice fara scop patrimonial, simplificata si actualizata

Contabilitatea in partida..

Contabilitate

5200 RON Detalii 57.8 RON

Ghid de contabilitate si legislatie pentru Casele de Ajutor Reciproc

Ghid de contabilitate si ..

Contabilitate

4300 RON Detalii 48.17 RON

Recomandările editurii

LIMBA GREACA VECHE. SINTAXA CAZURILOR. O NOUA TEORETIZARE

LIMBA GREACA VECHE. SINTAXA CA..

Limbi si literaturi straine

3000 RON Detalii

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Grigore Alexandrescu Grigore Alexandrescu Grigore Alexandrescu a fost un poet si fabulist român. A debutat cu poezii publica ... citeşte mai mult →

Interviuri

TUDOR CHIUARIU TUDOR CHIUARIU Tudor Chiuariu (n. 13 iulie 1976) este un jurist roman, care a absolvit cursuril ... citeşte mai mult →