Sisteme informatice geografice in cartografie si cadastru

  • Autor:

  • Editura: Editura Universitară

    ISBN: 978-606-28-0185-4

    Doi: 10.5682/9786062801854

  • Anul publicării:

    Pagini: 181

2120 RON

Disponibilitate: în stocCuprinsul cărţii Sisteme informatice geografice in cartografie si cadastru

CUPRINS Capitolul 1. Cartografia, realitati si perspective-9

1.1.  Mic istoric al cartografiei/9

1.2.  Cartografia ca stiinta/12

1.3.  Functiile hartii/15

1.4.  Proiectiile cartografice/17

1.5.  Natura atributelor Z /21

1.6.  Procesarea datelor digitale/ 31

1.7.  Noi produse cartografice/36

1.8.  Concluzii asupra hartilor tematice/38

 Capitolul 2. Notiuni generale de cadastru/39

2.1.  Scurt istoric al cadastrului/39

2.2.  Definirea, rolul, functiile si clasificarea cadastrului/41

Capitolul 3. Date geografice/49

3.1.  Date vectoriale, date raster si date de tip grila/ 50

3.2.  Organizarea datelor in baze de date/58

3.2.1.  Baza de date/58

3.2.2.  Proiectarea BD/ 59

3.2.3.  Baze de date geospatiale /60

3.3 Crearea bazei de date cadastrale /63

3.3.1  Stabilirea a entitatilor cadastrale si a atributelor acestora/ 63

3.3.2  Stabilirea straturilor bazei de date cadastrale/64

3.3.3  Parcela/65

3.3.4  Cladirea/ 67

3.3.5  Reteaua/70

3.3.6  Artera de circulatie /70

3.3.7  Proprietarul sau detinatorul/71

3.3.8  Relatii intre entitati/72

3.3.9  Baza de date de pozitie (straturi)/72

3.3.10. Constituirea bazei de date /74

3.3.11. Exploatarea bazei de date/76

 Capitolul 4. Statistica si cartografia/78

4.1.  Istoricul statisticii si geostatisticii /78

4.1.1.  Statistica/78

4.1.2.  Geostatistica/80

4.2.  Metode statistice/80

4.2.1.  Tabelarea si prezentarea datelor/81

4.2.2.  Masurari ale tendintei centrale/82

4.2.3.  Masuri ale variabilitatii /83

4.2.4.  Corelatia /83

4.3  Modele matematice si modele statistice/ 84

4.4  Clasificarea elementelor, sisteme de clasificare/84

4.4.1.  Coeficienti de corelatie /84

4.4.2.  Analiza gruparilor/85

4.4.3.  Calculul cantitatii de informatie a clasificarii/85

4.5.  Constructia hartilor statistice /88

 Capitolul 5. Semiologia si cartografia tematica /90

5.1.  Definitii ale semioticii/90

5.2.  Semn si interpretare/ 91

5.3.  Semiologie grafica/ 93

5.4.  Inscriptii pe harti / 99

 Capitolul 6.          Sistemele              informatice           geografice            si  cartografia/ 102

6.1.  Sistemul informatic geografic/102

6.2.  Componentele sistemului informatic geografic /105

6.2.1.  Sistemul informatic spatial/105

6.2.2.  O definire practica a unui sistem informatic geografic /107

6.3.  Sisteme informatice geografice generale si dedicate / 109

6.4.  Analiza geospatiala /110

6.5.  Pachete de programe utilizate in SIG/ 111

6.6.  Integrarea in SIG a pachetelor de programe de  analiza spatiala /112

 Capitolul 7. Geostatistica si cartografia/ 114

7.1.  Interpolarea spatiala /114

7.2.  Metode exacte de interpolare/ 118

7.2.1.  Interpolarea cu ponderea egala cu valoarea  inversa a distantei/118

7.2.2.  Metoda Kriging/119

7.2.3.  Metoda celui mai apropiat vecin / 121

7.2.4.  Metoda functiei bazei radiale /122

7.2.5.  Metoda Shepard modificata/ 123

7.2.6.  Triangularizare cu interpolare liniara /123

7.2.7.  Metoda vecinului natural/ 124

7.3.  Metode aproximative de interpolare /125

7.3.1.  Metoda regresiei polinomiale /125

7.3.2.  Interpolarea polinomiala locala /126

7.3.3.  Metoda mediei glisante /126

7.4.  Elipsa de selectie /127

7.5.  Modele de variograme/127

7.6.  Generarea izocurbelor si reprezentarea suprafetei  3-D /128

Capitolul 8. Harti si documente cadastrale/130

8.1.  Sisteme de proiectie, necesitate, utilizare/ 130

8.1.1.  Generalitati /130

8.1.2.  Sistemul de proiectie stereografica 1970 /131

8.1.3.  Sistemul proiectiei stereografice 1930 a municipiului Bucuresti/ 133

8.1.4.  Sistemul de impartire a foilor de plan pentru proiectia stereografica/133

8.1.5.  Nomenclatura pentru proiectia stereografica a municipiului Bucuresti /135

8.1.6.  Cartografierea planurilor cadastrale/136

8.1.7.  Planul cadastral de ansamblu/138

8.1.8.  Alte documente principale ale cadastrului 

General/139

Capitolul 9.           Cartografia            folosind web        sau  telecartografia /142

9.1.  Necesitatea cartografiei           folosind web        sau telecartografiei /142

9.2.  Tendinte in cartografia web / 143

9.3.  Utilizatorii hartilor realizate pe Web /145

9.4.  Principii cartografice pentru web /147

9.5.  Publicarea de harti pe web /148

9.6.  Aspecte practice ale proiectarii hartii pe web/149

9.7.  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate  Imobiliara si telecartografia/  153

9.8.  Harti turistice pe web / 154

9.9.  Atlase electronice pe web/155

9.10. Harti meteorologice /156

9.11. Harti de trafic / 157

 Bibliografie/ 159 

Anexa 1:Comparatia programelor SIG dupa sistemul de operare utilizat/  163

 Glosar de termeni SIG/165

 Lista figurilor/177

 Lista tabelelor/181

Despre autor

Constantin Nitu

Prof. univ. dr. ing. Nitu Constantin, Facultatea de Geografie - Universitatea din Bucuresti, Academia Tehnica Militara, Bucuresti

http://webdidacticanova.blogspot.ro/

Cursuri predate:

Sisteme informationale geografice; Cartografie computerizata; Sisteme informatice geografice; Informatica geografica; Geoinformatica; Baze de date geografice; Modelarea numerica altitudinala (modelarea digitala a reliefului); Invatarea asistata de calculator; Geodezie.

Publicatii: peste 100 de publicatii (cursuri universitare, caiete de lucrari practice, dictionare, lucrari in volum, harti, articole stiintifice publicate in tara si in strainatate, articole de informare stiintifica).

Proiecte de cercetare stiintifica:

Participarea, in calitate de membru al echipei de cercetare, responsabil de tema  si director de proiect, la peste 70 proiecte de cercetare finantate de Ministerul Apararii Nationale, Directia Topografica Militara, Academia R.S.R., C.N.F.I.S., C.N.S.T., Centrul de Calcul Minier Cluj-Napoca, Centrul de Calcul Minier Petrosani, I.C.P.A., I.G.F.C.O.T., I.S.C.I.F., I.S.P.I.F, M.E.I., Ministerul Agriculturii (in perioada 1974 - 2006).

Lista lucrarilor publicate (numai cursuri universitare si lucrari in volum):

1. Nitu, C., (1976). Algoritmi si programe pentru executarea calculelor topografice. Editura D.T.M., 80 pagini.

2. Nitu, C., (1977). Instructiuni de folosire a pachetului de programe de prelucrare a datelor geometrice PDG. Editura D.T.M., 64 pagini.

3. Anculete G., Nitu, C., (1980). Folosirea fotogramelor aeriene. Editura Militara, 64 pagini.

4. Nitu, C., (1992). Pachet de programe pentru construntia automatizata a hartilor, Academia de Inalte Studii Militare, 72 de pagini.

5. Nitu, C., (1992). Tolerances in digital mapping. XVII International Congress for photogrammetry and remote sensing, Washington DC. In: International archives of photogrammetry and remote sensing, volume XXIX, part B4, 1061-1067, Washington DC.

6. Stas, I., Nitu, C. s.a. (1994). 45 de ani de invatamant politehnic militar. A.T.M., Bucuresti, 48 pagini.

7. Nitu, C., (1993). Dictionar tehnic ruso-roman. A.T.M., Bucuresti, (in colaborare, partea de geodezie, 20 pagini).

8. Nitu, C., (1995). Errors and tolerances in the mapping, photogrammetry, RS and GIS integration. In: Proceedings of ICA  World Conference, barcelona. Vol. II, 493-501, ISBN 84-393-3583-0.

9. Nitu, C., (1996). Errors and tolerances in digital mapping.. In: International archives of photogrammetry and remote sensing, volume XXIX, part B4, 921-929, XVIII ISPRS Congress, 12-18 July, Vienna, Austria.

10. Nitu, C., (1995). Cartografie matematica. A.T.M., 224 pagini.

11. Nitu, C., (1996). Culegerea datelor cartografice prin digitizare. Revista Terra IV, cu lucrarile simpozionului international "Lucrari de interes planetar integrate sinergetic de geodezie si geofizica", 57-65, Bucuresti.

12. Nitu, C., (1997). Dictionar ruso-roman-englez de geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie. A.T.M., Bucuresti, 360 pagini.

13. Nitu, C., (1997). Cartographic data capture by digitization. In: Proceedings of World Cartographic Conference, stockholm, Vol. IV, 1790-1797, ISBN 91-630-5536-8.

14. Nitu, C., Nitu, C.D., Tudose, C., Visan, M.C., (2002). Sisteme informationale geografice si cartografie computerizata, Universitatea din Bucuresti, 278 pagini ,ISBN: 973-575-650-1.

15. Nitu, C., (2003). Computer assisted learning in the GIS field. The 30th Imternational Scientific Conference of the Military Technical Academy <<Modern technologies in the 21th Century>>, Bucuresti, 6-7 noiembrie 2003, 13,  52-57, ISBN 973-640-012-3.

16. Nitu, C., (2003). Sisteme informationale geografice, Editura Centrului de Invatamant la distanta CREDIS, Universitatea din Bucuresti, 50 de pagini, ISBN: 973-7701-91-7 (reeditare an 2004).

17. Nitu, C., (2003). Informatica, Editura Centrului de Invatamant la distanta CREDIS, Universitatea din Bucuresti, 100 de pagini, ISBN: 973-7701-18-6.

18. Nitu, C., (2003). Dynamic cgeographic analysis. The 30th Imternational Scientific Conference of the Military Technical Academy <<Modern technologies in the 21th Century>>, Bucuresti, 6-7 noiembrie 2003, 13, Bucuresti, 6-7 noiembrie 2003,  58-64,  ISBN 973-640-012-3.

19. Nitu, C., (2003). E-Learening in domeniul sistemelor informationale geografice. Lucrarile Conferintei Nationale E-Learning, Educatie si Internet, Universitatea din Bucuresti, 3-5 iulie 2003, 69-74, ISBN 973-7701-14-3.

20. Nitu, C., (2003). Hartile digitale in e-Learning. Lucrarile Conferintei Nationale E-Learning, Educatie si Internet, Universitatea din Bucuresti, 3-5 iulie 2003, 75-80, ISBN 973-7701-14-3.

21. Nitu, C., (2005). Geoinformatica. Editura Centrului de Invatamant la distanta CREDIS, Universitatea din Bucuresti, 104 pagini, ISBN: 973-734-039-6.

22. Nitu, C., (2005). Computer assisted learning in Cartography and GIS fields.XXII International Cartographic Conference (ICC2005) A Coruña, Spain, 11-16 July 2005 Hosted by: The International Cartographic Association (ICA-ACI)  ISBN: 0-958-46093-0.

23. Nitu, C., (2005). The Geography and the Internet. The 31th Imternational Scientific Conference of the Military Technical Academy <<Modern technologies in the 21th Century>>, Bucuresti, 3-4 November 2005, 13, 31-37, Bucuresti, ISBN: 973-640-074-3

24. Nitu, C., (2008). Atelier metodic (invatare online). La: http://webdidacticanova.blogspot.ro/.

25. Nitu, C., (2009). Sisteme informationale geografice (curs online). La: www.sig.trei.ro.

26. Nitu, C., (2014). ). Scurta ostorie a sestemelor informatice geografice.

27. Nitu, C., Tomoiaga, T., (2015). Sisteme informatice geografice in cartografie si cadastru. Editura Universitara, Bucuresti.

28. Nitu, C., Tomoiaga, T., (2016). Proiectarea si implementarea sistemelor informatice geografice. Editura Universitara, Bucuresti.

29. Tomoiaga, T., Nitu, C., (2016). Geodezia si sistemele informatice geografice. Editura Univwersitara, Bucuresti.

Tiberius Tomoiaga

Te-ar mai putea interesa şi..

Geomorfologie

Geomorfologie..

Geografie

000 RON Detalii


Geomorfologie

Geomorfologie..

Geografie

3500 RON Detalii

Promoţii

Memomed 2017

Memomed 2017..

Medicina

6400 RON Detalii 80 RON

GHIDUL LEGISLATIV-FISCAL AL MICULUI ÎNTREPRINZĂTOR

GHIDUL LEGISLATIV-FISCAL ..

Contabilitate

3000 RON Detalii 38.53 RON

Trimiterile preliminare ale instantelor din Romania la CJUE. Culegere adnotata de jurisprudenta (2007-2018) - Vol. I-X si Addenda

Trimiterile preliminare a..

Drept

54000 RON Detalii 830 RON

Recomandările editurii

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Nicolae Iorga Nicolae Iorga Nicolae Iorga  a fost istoric, critic literar, dramaturg, poet, ministru, prim-minist ... citeşte mai mult →

Interviuri

LIVIU ANTONESEI LIVIU ANTONESEI   Liviu Antonesei (n. 25 aprilie 1953, satul Vladeni, judetul Iasi) este ... citeşte mai mult →