Economia mediului - Tratat

Economia mediului - Tratat

 • Autor:

 • Editura: Editura Universitară

  ISBN: 978-606-591-023-2

 • Anul publicării:

  Ediţia: I

  Pagini: 400

5780 RON

Disponibilitate: în stocMai multe detalii Economia mediului - Tratat

Economia mediului – tratat” este una dintre cele mai noi şi inovative cărţi ştiinţifice ale mediului universitar românesc. Fiind structurată pe 12 capitole, această carte are ca principal scop prezentarea câtorva dintre problemele societăţii moderne, împreună cu argumente ştiinţifice şi pedagogice care să pledeze în favoarea reflectării asupra acestor probleme.

Elementul de noutate rezidă în maniera fiecărui capitol de a aborda teme de o importanţă majoră precum criza ecologică, dezastrele climatice, impactul influenţelor antropice asupra mediului natural. Aceste probleme ale secolului omului modern, sunt trecute prin prisma conceptelor moderne precum bioeconomia şi totodată sunt utilizate metode ştiinţifice de interpretare şi analiză pentru cuantificarea acestor acţiuni. De aici rezultă caracterul interdisciplinar al tratatului care pe lângă simpla expunere metodologică a acestor metode şi concepte oferă exemple concludente, bine documentate pentru a oferi cititorului o imagine de ansamblu asupra vieţii în general. Economia mediului depăseşte prin conţinut şi abordare, cărţile care au tratat până în prezent această temă, deoarece conturează nu doar situaţia globală ci însăşi viaţa cu toate elementele sale: mediul natural, oameni, animale, diferenţe culturale care au creat background-ul fiecărei naţiuni în parte, şi nu în ultimul rând instituţii şi politici. Temele în discuţie vizează dezvoltarea cititorului ca cetăţean responsabil nu doar al comunităţii din care face parte dar şi al Planetei.

Schimbările care au avut loc şi vor avea loc, crează, într-o viziunea optimistă, speranţe şi pentru remedierea fie şi treptată a mediului înonjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, acest tratat trage încă un semnal de alarmă legat de mediul înconjurător şi a existenţei vieţii pe Terra. Conceptul de mediu natural, primeşte în paginile acestei cărţi un caracter dinamic care caută să cunoască, să analizeze şi să urmărească funcţionarea sistemelor protejate în toată complexitatea lor. Prevenirea şi combaterea deteriorării mediului ambiant şi folosirea de tehnolgii curate primesc noi valenţe în cadrul celor 13 capitole care nu fac altceva decât să ghideze cititorul spre găsirea şi adoptarea celor mai bune soluţii în gestionarea resurselor naturale. Obiectivele principale ale cărţii sunt acelea de a dezvolta mentalitatea în domeniul economiei mediului şi de a pregătii şi responsabiliza nu doar studenţii, viitorii specialişti de mâine, dar şi cetăţenii, agenţii economicii şi managerii, care reprezintă un tot unitar al cărui impact antropic se simte tot mai pregnant.

Autorii consideră că învăţarea este un act personal care cere participare personală. Problema esenţială de care depinde producerea învăţării eficiente este cea a implicării, a angajării celui care învaţă în actul învăţării, motiv pentru care un alt element de noutate adus de tratat este metoda pedagogică adoptată. Fiecare capitol pune la dispoziţia cititorului grile de verificare a cunoştiinţele întreprinse nu doar prin teste ci şi prin intermediului rebusului, o manieră inventivă şi interactivă de învăţare. Autorii au considerat aceste metode de testare, cheia învăţării care reprezintă crearea de obstacole şi utilizarea lor, ceea ce va aduce cu sine comprehesiune, pătrunderea cu ajutorul minţii a conţinutului dat, ştiind că nu se învaţă bine decât ceea ce este înţeles.

Prezentul Tratat nu urmăreşte doar prezentarea simplă a problemelor de mediu, a problemelor generale a poluării mediului, a metodologiilor cercetării economiei mediului, a protecţiei mediului, pe baza evitării sau cel puţin a reducerii impactului unor resurse poluante create de om asupra mediului, ci îşi doreşte crearea în principal a unui instrument de responsabilizare a societăţii. Trebuie să nu uităm că nu doar studenţii, generaţia viitoare, trebuie să înveţe ci şi generaţia prezentă, deoarece prin multele greşeli săvârşite în prezent oamenii au pus în pericolul viitorul generaţiilor următoare. Tocmai de aceea Economia Mediului-tratat încearcă să conştientizeze cetăţenii pentru că schimbarea în bine a viitorului începe cu fiecare dintre noi.

De ce să citim acest tratat? Cu siguranţă oamenii de ştiinţă vor analiza noua teorie ştiinţifică şi în special soluţiile oferite de bioeconomie. Stdenţii, masteranzii şi tinerii doctoranzi pe lângă noţiunile teoretice şi practice de mare actualitate însuşite vor putea “vedea” şi alte aspecte ale vieţii, aspecte complexe, dar rar analizate temenic şi argumentate ştiinţific.Chiar daca veţi parcurge acest tratat numai pentru cultura generală cu siguranţă veti deveni mai responsabili, mai conştienţi şi nu în ultimul rând mai în masură să depaşiţi lamentarile şi sa acţionaţi, preţuind viaţa şi sănatatea planetei.  

Avem în viaţă multe ataşamente. Primele sunt chiar faţă de neînsemnata noastră fiinţă, şi ele sunt într-un fel cele mai stabile ataşamente care ne marchează existenţa. Ele sunt însăşi expresia caracterului şi personalităţii noastre; în acelaşi timp, ele ne definesc şi ne conduc comportamentul. Vin apoi la rând ataşamentele faţă de elemente din exteriorul nostru, fiinţe sau obiecte sau componente materiale ale Universului. Cu ataşament faţă de toţi semenii noştrii şi cu mare respect pentru toţi cei care v-aţi aplecat asupra muncii noastre sintetitate în aceste pagini credem că timpul să gîndim să acţionăm şi să gestionăm altfel ceea ce avem acum, iar acest tratat ne poate fi un bun sfătuitor.

 

Autorii

Despre autor

Marinela Ghereş

Preparator (1991), asistent (1991-1995), doctor (1998), lector,(1995-2004) iar din 2004 până în prezent conf. dr. la „Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor”, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca. Conf.univ. dr. Marinela Ghereş face parte din colectivul didactic şi de cercetare al Catedrei de Marketing şi este titular al disciplinelor de Economia mediului, Economia resurselor naturale, Aplicaţii tehnico-economice în domeniul mediului, Agroturism, Turism internaţional, Economia industriilor şi serviciilor rurale, Proiecte agroalimenare şi de mediu - nivel licenţă, master şi şcoala doctorală. A propus în cele două decenii de activitate didactica cursuri interactive noi care s-au bucurat de un real succes, fiind un dascăl cu mare vocaţie, riguros ştiinţific, original, creativ şi cu forţa necesară pentru a-şi susţine demersul ştiinţific şi discipolii. Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat în 20 de cursuri, cărţi, monografii, 155 lucrări ştiinţifice publicate şi 17 contracte de cercetare. A iniţiat şi condus masterul de „Economia Resurselor Naturale” şi Asociaţia”Proiecte ale EcoEconomiştilor”, obţinând premii de excelenţă şi burse de performanţă pe teme de cercetare de mare interes ştiinţific. Colaborează cu numeroase instituţii de invăţământ şi cercetare ,publicaţii de specialitate şi societăţi ştiinţifice şi profesionale de înaltă ţinută academică. Se amintesc doar ultimele apariţii editoriale reprezentative Economia mediului (2008) Turism Rural-absorbţia fondurilor europene (2009) Proiecte economice în domeniile agroalimentar, mediu, turism, (2009), Mapa întreprinzătorului în agroturism (2010), Turism Rural-tatat (2010), Managementul durabil al comunităţilor rurale şi turismul (2010). A efectuat stagii de specializare – documentareşi cursuri de perfecţionare la universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate (Ungaria, Austria, Germania şi Spania).

Mihai Serban

Veronica Rebreanu

Maria Oroian

Marius Ghereş

Alexandra Gogozan

Vasile Bîrgăuanu

Iuliana Pop

Unde se găseşte

 • Anticariat online
 • SC Atlas Group Distribution SRL– Bucuresti

 • SC Astro Impex SRL- Bucuresti

 • SC Nicol Cart SRL – Bucuresti

 • SC Larry Cart SRL – Bucuresti

 • SC Rolcris Impex SRL – Bucuresti

 • SC Stand Agentie Difuzare Carte – Bucuresti

 • SC Vox 2000 Com SRL – Bucuresti

 • SC Maricom 94 SRL – Bucuresti

 • SC Mario Fair Play Impex SRL – Bucuresti

Te-ar mai putea interesa şi..

Comert international si politici comerciale

Comert international si p..

Economie generala

4600 RON Detalii

Reforma guvernantei economice a Uniunii Europene. Uniunea bancara si uniunea fiscala

Reforma guvernantei econo..

Economie generala

000 RON Detalii

Investitii internationale

Investitii internationale..

Economie generala

4300 RON Detalii


ÉCONOMÉTRIE.THÉORIE ET APPLICATIONS SOUS EXCEL ET EVIEWS

ÉCONOMÉTRIE.THÉORIE ET..

Economie generala

1300 RON Detalii

Influentarea comportamentului consumatorilor de servicii medicale in contextul optimizarii motivatiei personalului medical

Influentarea comportament..

Economie generala

000 RON Detalii

La gestion des projets et la gestion des operations

La gestion des projets et..

Economie generala

963 RON Detalii

Promoţii

Memomed 2017

Memomed 2017..

Medicina

6400 RON Detalii 80 RON

Ghid de contabilitate si legislatie pentru Casele de Ajutor Reciproc

Ghid de contabilitate si ..

Contabilitate

4300 RON Detalii 48.17 RON

Contabilitatea aplicata a intreprinderilor si microintreprinderilor

Contabilitatea aplicata a..

Contabilitate

3500 RON Detalii 38.53 RON

Recomandările editurii

PROCESUL DE RECONSTRUCŢIE POST-CONFLICT. STUDIU DE CAZ: AFGANISTAN

PROCESUL DE RECONSTRUCŢIE POS..

Relatii internationale si diplomatie

5000 RON Detalii

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Nicolae Iorga Nicolae Iorga Nicolae Iorga  a fost istoric, critic literar, dramaturg, poet, ministru, prim-minist ... citeşte mai mult →

Interviuri

ADRIAN SEVERIN ADRIAN SEVERIN Adrian Severin (n. 28 martie 1954 la Bucuresti) este un politician si diplomat r ... citeşte mai mult →