Controlul financiar-contabil la intreprinderile si institutiile publice. Teorie si practica. Concepte, metodologie, reglementari, cazuri aplicative

  • Autor:

  • Editura: Editura Universitară

    ISBN: 978-606-28-0089-5

    Doi: 10.5682/9786062800895

  • Anul publicării:

    Ediţia: II, revizuita

4500 RON

Disponibilitate: stoc epuizat

Acest produs nu este pe stoc momentan.Cuprinsul cărţii Controlul financiar-contabil la intreprinderile si institutiile publice. Teorie si practica. Concepte, metodologie, reglementari, cazuri aplicative

Prefaţă /9

 Capitolul I: Controlul financiar contabil: concept, obiective, funcţii, forme /11

 1.1. Contextul general şi necesitatea obiectivă  a controlului financiar – contabil /11

1.2. Atributele managementului firmei şi conceptul de control financiar –

contabil/15

1.3. Sfera de acţiune şi obiectivele controlului financiar – contabil /21

1.4. Funcţiile controlului financiar contabil /25

1.5. Formele controlului financiar – contabil /27

 Capitolul II: Metodologia de efectuare a controlului financiar – contabil /32  

2.1. Sistemul metodologic de control financiar – contabil /32

 2.2. Metoda controlului financiar – contabil /34

2.3. Procedee şi tehnici de control financiar – contabil /36

2.3.1. Studiul general prealabil /36

2.3.2. Controlul documentar contabil /37

2.3.3. Controlul faptic /63

2.3.4. Controlul total sau prin sondaj /64

2.3.5. Analiza economico – financiară /67

2.4. Etapele efectuării controlului financiar – contabil /70

2.4.1. Programarea activităţii de control financiar – contabil /71

2.4.2. Pregătirea acţiunii de contro financiar – contabil /73

2.4.3. Efectuarea propriu–zisă a controlului financiar –contabil /76

2.4.4. Stabilirea răspunderilor în sarcina persoanelor vinovate /80

2.4.5. Întocmirea actelor de control financiar – contabil /83

2.4.6. Valorificarea rezultatelor din controlul financiar -contabil /86

 Capitolulul  III:  Organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar -

contabil /89

3.1. Controlul financiar – contabil al statului /89

3.1.1. Sistemul de control financiar al statului /90

3.1.2. Controlul financiar – contabil al statului din sfera de acţiune a

executivului/90

3.1.2.1. Corpul de Control al Guvernului /91

3.1.2.2. Ministerul Finanţelor publice /92

3.1.3. Controlul financiar – contabil al statului din sfera de acţiune a legislativului /143

3.1.3.1. Comisiile parlamentare /144

3.1.3.2. Controlul Curţii de Conturi /144

3.2. Controlul financiar – contabil propriu al instituţiilor publice şi agenţilor economici /157

3.2.1. Controlul şi auditul public intern la instituţiile publice /157

3.2.1.1. Controlul intern /157

3.2.1.2. Auditul intern la instituţiile publice /.160

3.2.2. Controlul financiar – propriu al agenţilor economici /163

3.2.2.1. Controlul financiar preventiv /163

3.2.2.2. Controlul financiar de gestiune /165

3.2.2.3. Controlul financiar prin inventariere /170

 Capitolul  IV:  Controlul fiscal şi evaziunea fiscală /204

4.1. Controlul fiscal /204

4.1.1. Conceptele de control fiscal, contribuabil, inspector fiscal/204

4.1.3. Drepturile şi obligaţiile aparatului fiscal şi al contribuabililor/209

4.1.4. Reguli de procedură, tehnici şi instrumente de control fiscal/213

 4.1.5. Soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale /215

4.2. Evaziunea fiscală /217

4.2.1. Conceptul de evaziune fiscală /217

4.2.2. Formele evaziunii fiscale/220

4.2.3. Infracţiuni economice /227

4.2.4. Internaţionalizarea fraudei fiscale/239

4.2.5. Impactul internaţionalizării fraudei fiscale asupra economiei româneşti /240

4.2.6. Organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal /242

 Capitolul  V:  Răspunderea – modalitate de finalizare a controlului financiar –

contabil /243

5.1. Răspunderea diciplinară /243

5.2. Răspunderea contravenţională/244

5.3. Tipuri de contravenţii /248

5.3.1. Contravenţii în legătură cu organizarea şi conducerea contabilităţii/248

5.3.2. Contravenţii sau infracţiuni privind faptele generatoare de evaziune

Fiscală/248

5.3.2.1. Contravenţii şi infracţiuni în legătură cu înregistrarea fiscală

a agenţilor economici/249

5.3.2.2. Contravenţii şi infracţiuni privind impozitul pe profit /249

5.3.2.3. Contravenţii la normele privind taxa pe valoare adăugată /251

5.3.3. Contravenţii în legătură cu munca prestată şi încadrarea în muncă /256

5.4. Răspunderea materială /257

5.4.1. Răspunderea materială în legătură cu gestionarea bunurilor/268

5.4.2. Răspunderea materială în legătură cu activitatea financiar – contabilă /271

5.5. Răspundereaţi penală /273

5.5.1. Infracţiuni prevăzute în codul penal /274

    5.5.2. Infracţiuni prevăzute în legi speciale /276

 Capitolul VI: Controlul fiscal al statului (inspecţia fiscală)/280  

6.1. Controlul fiscal exercitat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/280

6.2. Structura raportului de inspecţie fiscală/280

6.2.1. Capitolul 1 - Date despre inspecţia fiscală /280

6.2.2. Capitolul II - Date despre contribuabil/27            

6.2.3. Capitolul III - Constatări fiscale/285

6.2.3.1. Controlul fiscal privind impozitul pe profit: /287

6.2.3.2. Controlul fiscal privind taxa pe valoare adăugată: /293

6.2.3.3. Controlul fiscal impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, persoane juridice/304

6.2.4. Capitolul IV - Alte constatări /305

6.2.5. Capitolul V - Discuţia finală cu contribuabilul /307

6.2.6. Capitolul VI - Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale /307

6.2.7. Capitolul VII – Anexe/309

 BIBLIOGRAFIE/310

Cuvânt înainte Controlul financiar-contabil la intreprinderile si institutiile publice. Teorie si practica. Concepte, metodologie, reglementari, cazuri aplicative

In cadrul reformei economice din tara noastra, actul managerial presupune, ca un atribut deosebit de important, controlul permanent si sistematic asupra activitatilor economice ale intreprinderii – indiferent de structurile organizatorice si forma de proprietate in care acestea se realizeaza, precum si asupra activitatii unitatilor administrativ-teritoriale sau ale institutiilor publice care gestioneaza bunuri, atat din domeniul public, cat si din cel privat.

Controlul este o functie a conducerii care asigura cunoasterea si perfectionarea modului de gestionare a patrimoniului si de orientare, organizare si desfasurare a activitatii de productie, distributie, comercializare, promovare etc. Cunoasterea de catre factorii interesati a modului de desfasurare a activitatilor economice in conditii de legalitate si libera initiativa este o cerinta a managementului modern al intreprinderii.

Cunoasterea este un obiectiv imperios necesar si managementului societatilor comerciale (intreprinderilor) din orice domeniu de activitate in vederea coordonarii actiunilor orientate catre maximizarea eficientei si eficacitatii. De asemenea, cunoasterea situatiei economico-financiare a intreprinderilor serveste in luarea deciziilor referitoare la relatiile comerciale.  

In conditiile economiei de piata, controlul ca forma de cunoastere are in vedere: interesele societatilor comerciale orientate spre maximizarea profitului, interesele tertilor (respectiv parteneri comerciali, institutii financiare, institutiile publice sau de interes public, alte entitati interesate etc.) si interesele statului.

Prin control, conducerea isi asigura informarea dinamica si reala, ceea ce determina concluzii de valoare si decizii de calitate. Controlul patrunde in esenta fenomenelor si contribuie efectiv la o conducere stiintifica si eficienta, sesizeaza aspectele negative in momentul in care acestea se manifesta ca tendinta si intervine operativ pentru prevenirea si eliminarea cauzelor care le genereaza.

Controlul nu se rezuma sa constate si identifice eventualele vulnerabilitati sau riscuri din activitate, ci contribuie si la previzionarea acestora, la luarea masurilor necesare de atenuare a efectelor in vederea imbunatatirii desfasurarii activitatii, precum si a eliminarii posibilitatilor aparitiei deficientelor si anomaliilor.

Pentru maximizarea profitului, pe langa evaluarea rezultatelor in raport cu obiectivele stabilite, controlul contribuie si la identificarea si prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita decizii de corectie.

Controlul public in Romania se efectueaza de catre Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala de Inspectie Fiscala, Directia generala de antifrauda fiscala. Aceste organisme realizeaza un control extern sub diferite forme in ceea ce priveste obligatiile diferitelor institutii publice, a societatilor comerciale in calitatea lor de contribuabili etc., precum si un control intern al activitatii proprii.

Totodata, societatile comerciale isi organizeaza controlul financiar propriu necesar bunei gestionari a patrimoniului, dar si in institutiile publice este reglementata activitatea de control managerial / intern, audit public intern si control financiar preventiv cu privire la utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public.

Dezvoltarea economica sociala a tarii in perioada de tranzitie si consolidare a economiei de piata presupune cunoasterea temeinica de catre stat a legitatilor universal valabile, a legilor economice proprii economiei de piata, precum si aplicarea lor justa la conditiile concrete din tara noastra. Asigurarea cerintelor esentiale ale legilor economice presupune perfectionarea continua a activitatilor economico-sociale, a formelor si metodelor de conducere a intregii economii. Realizarea acestui deziderat impune din partea statului nu numai elaborarea de acte normative ci si organizarea si exercitarea unui control ferm si riguros asupra intregii economii.

Aceasta demonstreaza necesitatea activitatii de control determinata de cauze obiective si in primul rand de formele de proprietate, productia de marfuri si de actiunea legilor economice specifice economiei de piata.

Toate aspectele mentionate mai sus sunt tot atatea idei ce contureaza faptul ca intre metodele administrative de conducere, un loc aparte, prioritar, il ocupa controlul, sub multiplele sale forme de manifestare, caruia ii este consacrata aceasta lucrare.

In acest context, lucrarea se ocupa cu studiul metodologiei, precum si a organizarii si exercitarii activitatii de control in general, control financiar-contabil in special, atat din punct de vedere practic, cat si aplicativ. Demersul sau metodico-didactic isi propune sa ofere celor interesati modalitatile cele mai eficiente pentru intelegerea si aprofundarea tuturor aspectelor legate in special de controlul financiar-contabil, sa formeze o gandire logica, independenta in practicarea acestei profesii, precum si deprinderile necesare. 

In acest sens, lucrarea se adreseaza, in primul rand, celor care in facultati (licenta si master) sau alte forme de pregatire profesionala studiaza controlul financiar-contabil.

Ea este destinata, in al doilea rand, practicienilor in domeniul controlului financiarcontabil, inspectorilor fiscali, expertilor contabili, analistilor financiari si altor specialisti care doresc sa aprofundeze valentele informationale ale acestui domeniu.

La redactarea lucrarii ne-au folosit de o bogata legislatie si literatura straina, dar mai ales autohtona. Adresam multumiri normalizatorilor romani (Ministerul Finantelor Publice, Curtea de Conturi etc.) pentru straduinta de a crea si perfectiona un sistem de control financiar.

Apreciem, de asemenea, interesul si competenta profesionala a specialistilor din invatamantul superior, cercetare si practica in domeniul controlului financiar-contabil pentru cartile, studiile si punctele de vedere proprii ce au vazut lumina tiparului si care ne-au fost de un real folos in redactarea lucrarii.

Ne-am bucurat de sprijinul calificat al editurii, tipografiei, redactorului si procesorilor de text, care s-au ingrijit de pregatirea operativa si aparitia in cele mai bune conditii a lucrarii, drept pentru care le multumim.

Multumim, aprioric, cititorilor nostri, studenti (licenta si master), cadre didactice, specialisti care vor avea rabdarea si interesul sa lectureze si sa foloseasca aceasta carte.

Suntem constienti de faptul ca lucrarea poate fi imbunatatita, ca poate face obiectul unor reflectii critice, unor sugestii si propuneri pe care le asteptam cu atentia cuvenita si pe care le vom receptiona cu placere si distinsa consideratie si le vom avea in vedere la o eventuala editie.

Bucuresti, octombrie 2014                                                               

                                                                                                coordonator,

Prof. univ dr. Victor Munteanu

Despre autor

Victor Munteanu - Coordonator

Lavinia Copcinschi

Carmen Luschi

Alice Tinta

Te-ar mai putea interesa şi..

Baza bazelor contabilitatii

Baza bazelor contabilitat..

Contabilitate

2408 RON Detalii

Contabilitatea si raportarea financiara la institutiile publice

Contabilitatea si raporta..

Contabilitate

3371 RON Detalii

Elemente de contabilitate fiscala si de asigurari sociale la o societate comerciala. Ghid practic

Elemente de contabilitate..

Contabilitate

1445 RON Detalii


Controlul financiar-contabil la intreprinderi si institutii publice. Teorie si practica. Concepte, metodologie, reglementari, cazuri aplicative

Controlul financiar-conta..

Contabilitate

3853 RON Detalii

Contabilitate in comert - Caiet de aplicatii

Contabilitate in comert -..

Contabilitate

3000 RON Detalii

CONTROLUL FINANCIAR – CONTABIL LA INTREPRINDERI SI INSTITUTII PUBLICE. TEORIE SI PRACTICA

CONTROLUL FINANCIAR – C..

Contabilitate

7000 RON Detalii

Promoţii

Ghid de contabilitate si legislatie pentru Casele de Ajutor Reciproc

Ghid de contabilitate si ..

Contabilitate

4300 RON Detalii 48.17 RON

Memomed 2017

Memomed 2017..

Medicina

6400 RON Detalii 80 RON

CONTABILITATE. DE LA TEORIE LA PRACTICA. Ciclul contabil si inchiderea exercitiului financiar

CONTABILITATE. DE LA TEOR..

Contabilitate

10000 RON Detalii 55 RON

Recomandările editurii

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Nicolae Iorga Nicolae Iorga Nicolae Iorga  a fost istoric, critic literar, dramaturg, poet, ministru, prim-minist ... citeşte mai mult →

Interviuri

ANDREI PIPPIDI ANDREI PIPPIDI   Andrei Pippidi (n. 12 martie 1948, Bucuresti) este un istoric roman, mem­ ... citeşte mai mult →