Metodologie şi programe pentru definitivat şi gradul didactic II

Metodologie şi programe pentru definitivat şi gradul didactic II

 • Autor:

 • Editura: Editura Universitară

  ISBN: 978-973-749-605-8

 • Anul publicării:

  Ediţia: 1

  Pagini: 177

1740 RON

Disponibilitate: în stocMai multe detalii Metodologie şi programe pentru definitivat şi gradul didactic II

Ce reprezintă această carte-sinteză?

O contribuţie originală şi riguroasă la construcţia proceselor de formare continuă/ perfecţionare a cadrelor didactice, văzută ca indicator relevant al calităţii resursei umane din învăţământ, obiectiv prioritar pe agenda universităţilor, a planificatorilor şi decidenţilor educaţionali, europeni şi naţionali.

Ce aduce ea nou pentru aria de interes profesional?
Mai întâi, prezenţa unor standarde curriculare optime şi prezenţa unor modele de abordare eficace în formarea psihopedagogică, perspectiva evoluţiei în cariera didactică fiind rezultatul unei mai bune formări iniţiale dar şi al unei mai bune receptări a valorilor încorporate de competenţele de bază şi transversale exersate în timpul practicii profesiei didactice.

Mai apoi, considerarea contextelor pregătirii psihopedagogice ca exprimând dinamismul frontierelor interdisciplinare şi interculturale.

În al treilea rând, exprimarea nevoii de potenţial mai crescut în ceea ce numim transferabilitate, bună gestiune a calificărilor înalte, (auto)evaluare mai pronunţată, proiectare curriculară mult mai armonizată, capacitate reflectivă şi conduită creativă mult mai exersate şi prezente în examenele de definitivare în învăţământ, de obţinere a gradelor didactice II şi I.

Care sunt elementele de repertoriu constructiv ale conţinutului lucrării?

Concret, evidenţiem prezenţa a trei nuclee:
(a) metodologia elaborării programelor de formare,
(b) programa-cadru generativă
şi
(c) setul de programe specifice domeniilor pregătirii psihopedagogice, necesar fiecărei categorii de cadre didactice de predare din şcolile din România.

Subliniem, totodată, clarificarea problemei raporturilor de continuitate şi discontinuitate dintre formarea iniţială şi cea continuă, dintre definitivare şi obţinere a gradului didactic II.

Sunt inteligibile, de asemenea, valorile modelului mental eficace al practicilor modulare în proiectarea şi realizarea curriculară, traseele predictibile şi flexibile ale muncii intelectuale de informare-documentare vizibile datorită bogatei şi accesibilei bibliografii româneşti şi străine.

Până la urmă, fiecare cadru didactic aflat în posesia unei astfel de lucrări va deveni coparticipant la propria formare, actor interesat de controlul mecanismelor formării competenţelor, de şansele reuşitei în cariera didactică.

Cine pot fi beneficiarii?

Răspunsul nostru este pe cât de sincer, pe atât de proiectiv: de la studenţii şi absolvenţii care vor să devină cadre didactice la cei care se află în învăţământ, titulari şi suplinitori, ce se vor afla în situaţia de a da examene de definitivare în învăţământ, apoi de obţinere a gradului didactic II, de la cadrele didactice formatori din centrele abilitate în formare şi perfecţionare continuă, la inspectorii de dezvoltare profesională şi formare continuă din ISJ-uri sau CCD-uri, la cadrele didactice universitare interesate şi implicate in astfel de examene.

Lectura personalizată a lucrării va conduce sigur spre creşterea calităţii formării tuturor categoriilor de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, va stimula cercetarea şi inovarea, va impune respectarea principiilor life-long-learning-ului, va crea premisele pentru o integrare a principiilor europene comune, va crea o mai bună imagine publică asupra a ceea ce numim “ Profesor bun”, configurând astfel o profesie atractivă calificărilor pentru tineri, pentru şcoala din România.

Prof. univ. dr. Ioan Neacşu

Despre autor

Ioan Neacsu

Este prof. univ. dr. la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti.

Absolvent al Facultăţii de Filosofie, specializarea Pedagogie–Română, promoţia 1970, a parcurs toate treptele carierei didactice, în cadrul aceleiaşi facultăţi.

În prezent este prodecanul prestigioasei Facultăţi de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,conducător de doctorat în ştiinţele educaţiei, din 1992, pentru candidaţi din Romania şi din alte ţări - Grecia, Israel, Iordania, Rusia, Tailanda, Moldova.

Domeniile majore de competenţă ştiinţifică şi didactică corespund calităţii de titular al cursurilor de Psihologia educaţiei, Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Psihopedagogia creativităţii, Managementul resurselor umane (ciclul licenţă), Managementul resurselor umane şi Managementul calităţii totale (master), Managementul proiectelor de cercetare (la Şcoala Doctorală de Ştiinţe ale Educaţiei).

A urmat stagii de formare, cercetare şi perfecţionare în domeniile: curriculum (Israel), reformă în învăţământul preuniversitar American (SUA), managementul calităţii şi lidership în educaţie (Universitatea Harvard, SUA), management educaţional şi antreprenoriat (Anglia), structuri în învăţămîntul superior (Salzburg, Austria) ş.a.

A participat la conferinţe, reuniuni şi simpozioane UNESCO, Consiliul Europei desfăşurate în ţările U.E., precum şi Elveţia, Norvegia, SUA, Israel ş.a.

Este o prezenţă recunoscută în calitate de membru expert, coordonator şi evaluator în proiecte şi programe interne şi internaţionale – Bănca Mondială, PHARE, Leonardo, CNCSIS, POS DRU, ACPART, ARACIS, PNA, UNICEF, MECTS, FICE INTERNAŢIONAL.

A publicat, în calitate de autor unic, lucrări de referinţă (7 cărţi), 32 lucrări de sinteză-manuale, ghiduri, a coordonat 18 volume cu autor colectiv, a elaborat peste 150 de studii şi articole în reviste ştiinţifice de specialitate, inclusiv cu sistem ISI, în ţară şi străinătate.

Este membru activ al mai multor comitete şi colective editoriale aparţinând revistelor universitare din Romania, precum şi al numeroase organisme şi asociaţii profesionale din ţară şi străinătate.

De asemenea, în paralel cu activitatea didactică, în perioada 1990 -2009, a ocupat diferite poziţii manageriale de top, în cadrul Guvernului României şi Ministerului Educaţiei.

Dan Potolea

Laura Serbanescu

Unde se găseşte

 • Anticariat online
 • SC Atlas Group Distribution SRL– Bucuresti

 • SC Astro Impex SRL- Bucuresti

 • SC Nicol Cart SRL – Bucuresti

 • SC Larry Cart SRL – Bucuresti

 • SC Rolcris Impex SRL – Bucuresti

 • SC Stand Agentie Difuzare Carte – Bucuresti

 • SC Vox 2000 Com SRL – Bucuresti

 • SC Maricom 94 SRL – Bucuresti

 • SC Mario Fair Play Impex SRL – Bucuresti

Te-ar mai putea interesa şi..

Counselors’ Role in the Local and Global Community

Counselors’ Role in the..

Didactica / Perfectionari

000 RON Detalii

Teoria si metodologia evaluarii

Teoria si metodologia eva..

Didactica / Perfectionari

3854 RON Detalii

Strategii de gestionare a crizei în organizaţia şcolară

Strategii de gestionare a..

Didactica / Perfectionari

770 RON Detalii


Formarea cadrelor didactice. Experienţe europene

Formarea cadrelor didacti..

Didactica / Perfectionari

000 RON Detalii

Dezvoltarea politicilor in consiliere si orientare pe tot parcursul vietii: Glosar

Dezvoltarea politicilor i..

Didactica / Perfectionari

000 RON Detalii

Managementul calităţii în învăţământul preşcolar: valori, competenţe, practici

Managementul calităţii ..

Didactica / Perfectionari

2698 RON Detalii

Promoţii

Ghid de contabilitate si legislatie pentru Casele de Ajutor Reciproc

Ghid de contabilitate si ..

Contabilitate

4300 RON Detalii 48.17 RON

Contabilitatea aplicata a intreprinderilor si microintreprinderilor

Contabilitatea aplicata a..

Contabilitate

3500 RON Detalii 38.53 RON

Filosofie, credinta si drept

Filosofie, credinta si dr..

Drept

4500 RON Detalii 60 RON

Recomandările editurii

Citatul zilei

Preceptele dreptului sunt: sa traiesti cinstit, sa nu vatami altuia, sa dai fiecaruia ce i se cuvine

Iustinian

Personalităţi

Grigore Alexandrescu Grigore Alexandrescu Grigore Alexandrescu a fost un poet si fabulist român. A debutat cu poezii publica ... citeşte mai mult →